Algemene voorwaarden

Huwelijksfotografie

 

 1. Foto en video gemaakt door Kristel Cuyvers Photography kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, blog, Instagram en Facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
 2. De boeking van een huwelijksreportage bij Kristel Cuyvers Photography is definitief na het betalen van een voorschot. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt, kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.
 3. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis afterwedding-fotosessie.
 4. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een huwelijksreportage die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 5. Een huwelijksreportage van Kristel Cuyvers Photography wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven steeds intellectuele eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage krijgt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 6. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk precies vooraf vastgelegd worden.
 7. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.
 8. Bij verzending van bestellingen per post is Kristel Cuyvers Photography niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 9. Bijbestellingen (behalve het huwelijksalbum) kunnen worden gemaakt via mail, telefoon of op afspraak. De aankoop is bindend, bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.
 10. Huwelijksalbums worden betaald na goedkeuring van de eerste opmaak. In de prijs van het huwelijksalbum zit steeds deze opmaak met 3 aanpassingen inbegrepen.

 

Fotosessies

 

 1. Foto en video gemaakt door Kristel Cuyvers Photography kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, blog, Instagram en Facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
 2. Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulatie van de sessie wordt dit voorschot gebruikt voor een herboeking, het voorschot wordt in geen geval terugbetaald.
 3. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 4. De foto’s worden pas bezorgd nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto’s gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.
 5. Een fotosessie van Kristel Cuyvers Photography wordt beschouwd als een artistiek werk en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven steeds intellectuele eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 6. Het aantal geleverde foto’s varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden. Het aantal foto’s vermeld bij de tarieven is het minimum aantal foto’s dat de klant ontvangt.
 7. De foto’s worden geleverd in jpg-formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.
 8. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.
 9. Bij verzending van bestellingen per post is Kristel Cuyvers Photography niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 10. Bestellingen kunnen worden gemaakt via mail, telefoon of op afspraak. De bestelling is bindend, bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van de aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.

Cadeaubonnen

 

 1. Cadeaubonnen kunnen worden afgehaald op afspraak of kunnen per post verstuurd worden.
 2. Een cadeaubon kan worden ingewisseld voor een duurdere fotosessie, mits de fotograaf hiervan op voorhand op de hoogte wordt gesteld en er een toeslag betaald wordt.
 3. De bonnen zijn één jaar geldig, gelieve minimum 4 maanden voor de vervaldatum contact op te nemen om een datum af te spreken.